YouTube Facebook Twitter

O MNIE

zdj
Bartosz Abramski wraz ze swoim zespo?em cyklicznie wyst?puj? na najwi?kszych festiwalach muzyki tanecznej w Polsce m.in. Festiwalu Muzyki Tanecznej Ostróda, Po?egnanie lata w I?owie i wielu innych. Artysta zagra? setki koncertów na terenie ca?ego kraju. Jeden z jego utworów pt. ?Czerwone s?odkie wino? znalaz? si? na sk?adance "Super Hity" legendarnego i najwi?kszego festiwalu muzyki tanecznej w Polsce - Ostróda 2018 z takimi artystami jak Akcent, Boys, Jorrgus czy Milano.Bartosz Abramski by? uczestnikiem muzycznego show ?Must be the music? emitowanego w telewizji Polsat. Wyst?powa? w programie ?Rozmowy w toku? emitowanym w TVN o tematyce artystów Disco Polo. Wielokrotnie go?ci? w Programie ?Disco Polo Life? i ?Disco Studio? w telewizji Polo TV. Artysta go?ci? równie? w studio Polsatu w programie ?Muzyczna wizytówka? na kanale Disco Polo Music.Na rynku muzycznym od ponad 10 lat w tym czasie zrealizowa? dwie autorskie p?yty pt. ?Tam nasze s? sny? i ?Tylko dla mnie zata?cz?Artysta nagra? 10 teledysków, które ciesz? si? du?ym uznaniem w telewizjach muzycznych i ogl?dalno?ci? na kanale youtube.Teledyski Bartosza Abramskiego s? emitowane na kana?ach ogólnopolskich stacji telewizyknych: Polo TV, Disco Polo Music, 4Fun Dance, ITV, Power TVPiosenka pt. ?Zap?on? serca dwa? go?ci?a kilka tygodni na li?cie przebojów Polo TV i Disco Polo LiveW sk?ad zespo?u wchodz?:Bartosz Abramski ? twórca wszystkich utworów, wokalista, kompozytor, autor tekstów, zawodowy muzyk wokalista, absolwent Pa?stwowej Szko?y Muzycznej II Stopnia na wydziale wokalnym, absolwent UWM Olsztyn ? Wydzia? Sztuki ? MuzykiMicha? Czura ? akordeonista, puzonista, klawiszowiec, absolwent Pa?stwowej Szko?y Muzycznej II Stopnia na wydziale instrumentalnym, absolwent Akademii Muzycznej w Gda?skuJonasz Kowalski ? akordeonista, pianista, muzyk, absolwent Pa?stwowej Szko?y Muzycznej II Stopnia na wydziale instrumentalnym, obecnie student kompozycji Akademii Muzycznej w BydgoszczyBartosz Abramski wraz ze swoim zespo?em koncertuje na terenie ca?ego kraju pokazuj?c niesamowite show wokalne, instrumentalne i taneczne.